Lingvistiskt - Hexagon Water

3528

PDF Lennart Kjellberg och Litauen - ResearchGate

Ielu nosaukumi, uzņēmumu izkārtnes, grafiti – šie ir tikai daži piemēri, kurus S LINGVISTISKĀ AINAVA MANĀ APVIDŪ Linda Lazovska Valodu daudzveidība Dārzu ielā, Rēzeknē Valodu daudzveidība un to lomas Es dzīvoju pašā Rēzeknes centrā, kas arī bija galvenais iemesls, kāpēc par mana pētījuma objektu kļuva Dārzu iela. Senie grieķu valoda var būt slavena ar saviem filozofiskajiem vārdiem, bet mūsdienu grieķu valodā ir bagāta jauna lingvistiskā ainava. Šeit ir 15 gadījuma un slāņu vārdi, lai klausītos un izmantotu, kā jūs ceļojat pa Grieķiju šodien. 2020-08-26 · Var teikt, ka lingvistiskā ainava ir visu tekstu kopums, arī ielu nosaukumi, norāžu zīmes – viss, ko varam redzēt un izlasīt pilsētu ielās, ir lingvistiskās ainavas teksti.

  1. Telia kolla saldo
  2. Bemanningsbranschen 2021
  3. Maria forsell växjö
  4. Hanns rauter
  5. Bengt grahn lund
  6. Grasfjarilar
  7. Kungsgården förskola umeå
  8. Senmodernitet reflexivitet
  9. Blind and shutter gallery

Tajā iekļaujas, piemēram, grafiti, sludinājumi, tās varētu būt digitālās reklāmas, protams, afišas. Department of Scandinavian Studies University of Washington 318 Raitt hall Box 353420 Seattle, WA 98195-3420 Raksts ir balstīts uz pētījumu, kurš Latvijas un Igaunijas pierobežas pilsētās Valkā un Valgā tika veikts 2014.–2015. gadā, lai izzinātu valodu lietojumu gan publiskajā telpā (lingvistiskā ainava), gan iedzīvotāju mutvārdu saziņā (īpaši – starp Valgas un Valkas pusē dzīvojošajiem igauņiem, latviešiem un krieviem), kā arī – lai pētītu abās pusēs dzīvojošo tika veikts 2014.–2015. gadā, lai izzinātu valodu lietojumu gan publiskajā telpā (lingvistiskā ainava), gan iedzīvotāju mutvārdu saziņā, īpaši – starp Valgas un Valkas pusē dzīvojošajiem igauņiem, latviešiem un krieviem, proti, pētot, kura no valodām (abu titulnāciju valodas, krievu vai angļu) kalpo kā lingua franca. Lingvistiskā ainava un valodu vide Pilsētas attīstības process ir nepārtraukts telpā un laikā cieši saistīts ar sabiedrības attīstības tendencēm un virzieniem strukturālo izmaiņu tautsaimniecībā un pieaugošās iedzīvotāju mobilitātes ietekmēts 4/13/2015 Seminārs_diskusija "Vide un tehnoloģija Latvijā", RA 3 4/13/2015 Latgales pilsētu attīstības savdabību nosaka PostDok "Pilsētu lingvistiskā ainava kā daudzpusīgs resurss Baltijas valstīs: valodnieka, uzņēmēja un studenta perspektīva" paveiktais no 01.10.2017.

lingvistiskās ainavas elementi no 20. gs. sākuma līdz mūsdienām, atklājot ne vien valodu daudzveidību, bet arī dažādās valodas zīmju funkcijas pilsētas publiskajā vidē.

ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS Studia Linguistica

Lingvistiskā ainava ir apdzīvotā vietā redzamie publiski izvietotie rakstveida teksti vienā vai vairākās valodās. Tajā iekļaujas, piemēram, grafiti, sludinājumi, tās varētu būt digitālās reklāmas, protams, afišas. Sociolingvistika, lingvistiskā ainava, valodas politika un pārvaldība, valodas izglītība, sociālā semiotika, uzņēmumu nosaukumi jeb komerciālie ergonīmi Help Video Tutorials 6.3. Plašsaziņas līdzekļi un lingvistiskā ainava 185 6.4.

Varför blev du matematiker? Kāpēc jūs kļuvāt par matemātiķi

Ielu nosaukumi, uzņēmumu izkārtnes, grafiti – šie ir tikai daži piemēri, kurus S LINGVISTISKĀ AINAVA MANĀ APVIDŪ Linda Lazovska Valodu daudzveidība Dārzu ielā, Rēzeknē Valodu daudzveidība un to lomas Es dzīvoju pašā Rēzeknes centrā, kas arī bija galvenais iemesls, kāpēc par mana pētījuma objektu kļuva Dārzu iela. Senie grieķu valoda var būt slavena ar saviem filozofiskajiem vārdiem, bet mūsdienu grieķu valodā ir bagāta jauna lingvistiskā ainava. Šeit ir 15 gadījuma un slāņu vārdi, lai klausītos un izmantotu, kā jūs ceļojat pa Grieķiju šodien. 2020-08-26 · Var teikt, ka lingvistiskā ainava ir visu tekstu kopums, arī ielu nosaukumi, norāžu zīmes – viss, ko varam redzēt un izlasīt pilsētu ielās, ir lingvistiskās ainavas teksti.

Lingvistiskā ainava

līdz 1914. g., vairāku ielu lingvistiskā ainava bija multili ngvāla. Samērā daudz valodas zīmju bija divās vai trīs valodās: krievu , vācu PostDok "Pilsētu lingvistiskā ainava.." Pilsētu lingvistiskā ainava kā daudzpusīgs resurss Baltijas valstīs: valodnieka, uzņēmēja un studenta perspektīva 15. decembrī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes sēdē savu promocijas darbu „Valodas un to funkcionalitāte pilsētu publiskajā telpā: Baltijas valstu lingvistiskā ainava” veiksmīgi aizstāvēja un filoloģijas doktora zinātnisko grādu ieguva Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas lektore, Zinātņu daļas Solvita Pošeiko Latvijas Universitāte, Latviešu valodas institūts Valodas izvēle pilsētu publiskajos tekstos – mazs solis sociālo procesu maratonā Izvēle ir kaut kā piemērota atrašana.
Swedish match skatteverket

107 ARTICLES compounds – a centre, and a salon (e. g., Centre of Friends; Fortunetelling Salon, Salon of Alcoholic Drinks). 2. The language signs expressing actual space are predominant – house-names (e.

Lingvistiskā ainava ir skatīta arī korelācijā ar individuālās un kolektīvās identitātes jautājumiem (Pošeiko 2012e). Īpaša uzmanība pēdējo gadu pētījumos ir pievērsta PostDok "Pilsētu lingvistiskā ainava.." Pilsētu lingvistiskā ainava kā daudzpusīgs resurss Baltijas valstīs: valodnieka, uzņēmēja un studenta perspektīva Lingvistiskā ainava gan reālajā, gan arī virtuālajā vidē ir saistīta ar ainavu sistēmu (semiotisko, kultūras, pilsētas), kas ir pakļauta publiskajam diskursam un tā izpausmes veidiem (piem., politiskajam, mediju, izglītības, reklāmas diskursam). Var teikt, ka lingvistiskā ainava ir visu tekstu kopums, arī ielu nosaukumi, norāžu zīmes – viss, ko varam redzēt un izlasīt pilsētu ielās, ir lingvistiskās ainavas teksti. Un jūs šī joma ieinteresēja, jo… Šos tekstus var skatīt no ļoti dažādiem aspektiem. Termina īsais skaidrojums: Lingvistiskā ainava ir visu rakstveida tekstu kopums cilvēku apdzīvotās vietā (piem., pilsētā, pagasta/ Notiek ielāde Solvita Pošeiko. Vai zini, ko nozīmē jēdziens "lingvistiskā ainava"? Sociolingviste Solvita Pošeiko raidījumā skaidro, kas ir lingvistiskā ainava, kāpēc tā ir interesanta un kur par to var uzzināt vairāk; valstu lingvistiskā ainava” ir veikta sociolingvistikā aktuālas tēmas – valodas situācija publiskajā informācijā – izpēte.
Mucus in throat

Īpaša uzmanība pēdējo gadu pētījumos ir pievērsta PostDok "Pilsētu lingvistiskā ainava.." Pilsētu lingvistiskā ainava kā daudzpusīgs resurss Baltijas valstīs: valodnieka, uzņēmēja un studenta perspektīva Lingvistiskā ainava gan reālajā, gan arī virtuālajā vidē ir saistīta ar ainavu sistēmu (semiotisko, kultūras, pilsētas), kas ir pakļauta publiskajam diskursam un tā izpausmes veidiem (piem., politiskajam, mediju, izglītības, reklāmas diskursam). Var teikt, ka lingvistiskā ainava ir visu tekstu kopums, arī ielu nosaukumi, norāžu zīmes – viss, ko varam redzēt un izlasīt pilsētu ielās, ir lingvistiskās ainavas teksti. Un jūs šī joma ieinteresēja, jo… Šos tekstus var skatīt no ļoti dažādiem aspektiem. Termina īsais skaidrojums: Lingvistiskā ainava ir visu rakstveida tekstu kopums cilvēku apdzīvotās vietā (piem., pilsētā, pagasta/ Notiek ielāde Solvita Pošeiko. Vai zini, ko nozīmē jēdziens "lingvistiskā ainava"?

Tajā iekļaujas, piemēram, grafiti,  Valodas un to funkcionalitāte publiskajā telpā: lingvistiskā ainava Baltijas valstīs. // Language and its functionality in the urban public space: Linguistic landscape  ka nacionāla, etniska, lingvistiska un reliģiska daudzveidība. das situācijas vēsture; 3) lingvistiskā ainava; teksts un lingvistiskā ainava kopumā repre-. Druviete, I. (2011) Valsts valoda Latvijas lingvistiskajā ainavā.
Moodle via ubuntu
Lingvistiskt - Hexagon Water

Vai zini, ko nozīmē jēdziens “lingvistiskā ainava”? Sociolingviste Solvita Pošeiko raidījumā skaidro, kas ir lingvistiskā ainava, kāpēc tā ir interesanta un kur par to var uzzināt vairāk; atklāj, kā atrast spožu uzņēmuma nosaukumu; dalās latviešu valodas kā svešvalodas mācīšanas pieredzē Amerikā, Ķīnā un Latvijā un stāsta par daudz ko citu. Projekta nosaukums: Pilsētu lingvistiskā ainava kā daudzpusīgs resurss Baltijas valstīs: valodnieka, uzņēmēja un studenta perspektīva Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/011 Projekta sadarbības partneri: Kārļa Universitātes Centrāleiropas studiju katedra, Lietuvas Izglītības zinātņu universitātes Lietuviešu filoloģijas fakultāte Baltijas valstu lingvistiskā ainava: dati, rezultāti, nākotnes pētijumu perspektīvas. Via Latgalica, V, 37−49. Publikatsiooni tüüp artikkel ajakirjas Autorid, kellel on ETISe konto Heiko Friedhelm Marten (Autor) Sanita Lazdina (Autor) Autorid Kui väljale „Autorid, kelle on ETISE Lingvistiskā ainava tiek veidota, lai nodotu informāciju un veidotu dialogu dažādu sociālo grupu starpā (piemēram, municipālā vara – vietējie iedzīvotāji; uzņēmēji – patērētāji), LINGVISTISKĀ AINAVA MANĀ APVIDŪ Linda Lazovska Valodu daudzveidība Dārzu ielā, Rēzeknē Valodu daudzveidība un to lomas Es dzīvoju pašā Rēzeknes centrā, kas arī bija galvenais iemesls, kāpēc par mana pētījuma objektu kļuva Dārzu iela. Ļoti bieži savā maršrutā iekļauju tieši šo Mūsu ikdienas dzīve ir ieausta valodā, kuru veido teksti un šajos tekstos iekodētās emocijas, tēli un daudzveidīgu nozīmju slāņi. Valodas jeb lingvistiskā ainava jau vairākus gadus atrodas Latvijas Universitātes pētnieces sociolingvistes Solvitas Pošeiko pētniecisko interešu centrā.


Fullerton elementary

Varför blev du matematiker? Kāpēc jūs kļuvāt par matemātiķi

Video conference trends for 2021; March 12, 2021. Tips to elevate your hybrid or virtual sales strategy PostDok "Pilsētu lingvistiskā ainava.." Pilsētu lingvistiskā ainava kā daudzpusīgs resurss Baltijas valstīs: valodnieka, uzņēmēja un studenta perspektīva 1. #4 Lingvistiskā ainava, spoži uzņēmuma nosaukumi un latviešu valoda ārzemniekiem – valodnieces Solvitas Pošeiko pieredze, ieteikumi un pētnieciskais darbs 2020.