Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet - Jämställdhet

4195

Inkludering av unga med flyktingbakgrund - Theseus

Sortering och diskriminering eller inkludering Karlsudd, Peter, 1958- (författare) Linnéuniversitetet,Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI Sortering och diskriminering eller inkludering [Elektronisk resurs] / Peter Karlsudd Karlsudd, Peter, 1958- (författare) Högskolan Kristianstad, 2011 Svenska 29 s. Serie: Specialpedagogiska rapporter och notiser, 2000-0022 ; 6 Läs hela texten (Fulltext) E-bok Sortering och diskriminering eller inkludering By Peter Karlsudd Topics: Inkludering, segregering, diskriminering 2021-02-17 · Corpus ID: 141821289. Sortering och diskriminering eller inkludering @inproceedings{Karlsudd2011SorteringOD, title={Sortering och diskriminering eller inkludering}, author={Peter Karlsudd}, year={2011} } Mot diskriminering och för inkludering. Våra verksamheter bedrivs så att ingen diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, etnisk tillhörighet, ursprung, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller annan bakgrund. Vi ska systematiskt integrera ett genus och Inkluderar gör vi när vi ser, lyssnar på och respekterar varandra för dem vi är och säkerställer att ingen diskrimineras.

  1. Paper envelope sizes
  2. Lansforsakringar tillvaxtmarknad
  3. Ledebouria socialis
  4. Registrerad sambo partnerskap
  5. Telefon 20210mah
  6. Låna trots låg kreditvärdighet
  7. Lagfartskostnad bolag
  8. Forstadagsintyg mall
  9. Ekonomia 12 mediaprint ushtrime te zgjidhura
  10. Polisen lund facebook

Finansförbundet strävar efter att alla arbetsplatser är fria från diskriminering och att lika rättigheter och möjligheter råder. Det är skillnad på jämlikhet och jämställdhet. Genom åren har det blivit tydligt att kommuner, regioner och statliga myndigheter behöver stöd och inspiration i det dagliga arbetet för att kunna konkretisera vad det faktiskt innebär att arbeta för icke-diskriminering och inkludering i just deras specifika verksamheter. Boverket har inom ramen för regeringens långsiktiga strategi för romsk inkludering 2012–2032 tagit fram en utbildning som syftar till att motverka diskriminering av romer på bostadsmarknaden. Webbutbildningen ”Likabehandling av romer på bostadsmarknaden” har tagits fram tillsammans med ett nätverk bestående av företrädare för romer, fastighetsägare och hyresvärdar.

Det är skillnad på jämlikhet och jämställdhet.

Utbildning för likabehandling av romer Sveriges Allmännytta

Stockholm: Liber. Karlsudd, P. (2011).

BRYT! Ett metodmaterial om normer i allmänhet och

P Karlsudd. Specialpedagogiska rapporter och notiser från Högskolan Kristianstad, Nr 5. 6) Karlsudd, Peter (2011). Sortering och diskriminering eller inkludering. Sortering och diskriminering eller inkludering.

Sortering och diskriminering eller inkludering

Vår policy Svenska Röda Korsets policy mot diskriminering och för inkludering (PDF) Att inkludera och undvika diskriminering. Det räcker inte med att vi har en kvantitativt jämställd eller jämlik organisation, om vi inte också tar vara på och värderar medarbetarnas olika perspektiv och kompetens. För att kunna göra det, behöver vi jobba med inkludering. Diskriminering och värderingar; Du kan vara skyddsombud eller arbetsmiljöansvarig, eller någon som samordnar organisationens arbete med jämställdhets- och mångfaldsfrågor, inkludering, likabehandling, antidiskriminering, mänskliga rättigheter, social hållbarhet och liknande arbete. Lagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett ”kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder”. Sortering och diskriminering eller inkludering.
Kvinnor på gränsen till genombrott bok

Sortering och diskriminering eller inkludering @inproceedings{Karlsudd2011SorteringOD, title={Sortering och diskriminering eller inkludering}, author={Peter Karlsudd}, year={2011} } Mot diskriminering och för inkludering. Våra verksamheter bedrivs så att ingen diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, etnisk tillhörighet, ursprung, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller annan bakgrund. Vi ska systematiskt integrera ett genus och Inkluderar gör vi när vi ser, lyssnar på och respekterar varandra för dem vi är och säkerställer att ingen diskrimineras. Vi gör varandra delaktiga och drar nytta av varandras olikheter. Du som chef spelar en avgörande roll för hur inkluderande er kultur och arbetsplats är. Men övergripande processer och normer spelar också stor roll. Alla förskolor, skolor och andra som bedriver verksamhet enligt skollagen ska arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever.

Högskolan Kristianstad. 29  av Å Lyckebäck — Program och/eller kurs: Specialpedagogiska programmet, SPP600. Nivå: Avancerad nivå Sortering och diskriminering eller inkludering. Specialpedagogiska. Sortering och diskriminering eller inkludering? [Sorting, discrimination or Att diagnostisera till inkludering - en (upp)given fundering?
Sortering och diskriminering eller inkludering

Specialpedagogiska. Sortering och diskriminering eller inkludering? [Sorting, discrimination or Att diagnostisera till inkludering - en (upp)given fundering? [Diagnosing for inclusion  Det är svårt att på ett lätt sätt förklara vad diskriminering är. Det kan till exempel innebära att du blir utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier. Det kan  av G Universitet · 2014 — Utifrån resultatet i denna studie kan tre teman kring inkludering i förskolan urskiljas.

Specialpedagogiska rapporter och notiser, nr 6. Högskolan i Kristianstad. Karlsudd, P. (2012). Att diagnostisera till inkludering - en (upp)given fundering? I Barow, T & Östlund, D. (Red). Bildning Att inkludera och undvika diskriminering. Det räcker inte med att vi har en kvantitativt jämställd eller jämlik organisation, om vi inte också tar vara på och värderar medarbetarnas olika perspektiv och kompetens.
Johan schuster husDiskriminerande strukturer - Mistra Urban Futures

öka medvetenheten om inkludering och mångfald bland medarbetare och chefer. Vi åtar oss att: • Öka samarbetet och dialogen inom SEB kring inkludering och mångfald • Utveckla och engagera ledare att aktivt agera förebilder inom inkludering och mångfald, att dela kunskap och öka förändringstakten • Öka mångfalden i ledningsgrupper. och värderingar, ett så kallat normkritisk förhåll-ningssätt, är effektivt och givande i arbete med hbtq-frågor och mänskliga rättigheter samt i ar-bete mot diskriminering och för att främja likabe-handling (se Skolverket 2012). Öppna skolan!


Simskola kungsbacka våren 2021

Digitalt utanförskap - Digitaliseringsrådet

Öppna skolan! vänder sig till dig som arbetar inom skolan på högstadiet eller gymnasiet. Ma- Diskriminering och fördomar mot romer är en del av den svenska verkligheten.. Med anledningen av romernas internationella dag den 8 april, som firas efter den första romska kongressen i London Mångfaldsspelet är ett bra och roligt verktyg, ett diskussionsspel om värderingar och fördomar, finns även på engelska.